Romantika_s1_IMG_0738_head2.jpg

Лов

Любителите на лова няма да останат разочаровани. От почивна база „Романтика“ често тръгват ловни дружинки. С радост ще посрещнем и вас. Родопските гори са пълни с дивеч и със сигурност ще се радвате на интересен лов. Разбира се, трябва да спазвате законовите ограничения и да не ловувате извън сезона. Ако ви е необходима информация за пътеки и места, ние ще ви я осигурим. 

Ако до момента не сте ловували, препоръчваме ви първо да се консултирате с опитни ловци за оборудване, разрешителни, екипировка, присъединяване към ловни дружини. 
При нас ще намерите красива природа, отзивчив персонал, удобно настаняване и възможност – за най-нетърпеливите – за правене на барбекю в градината или в на втория етаж на семейната вила. 

 

ЦЕНОРАЗПИС

ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В ТП ДЛС ЧЕПИНО

 

 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

 

  1. ЕДЪР ДИВЕЧ

 

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН - CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари

                             - женски - от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

 

от

4,01

до

5,00

кг

600

+

                  3

€ *

от

5,01

до

6,00

кг

900

+

5

€ *

от

6,01

до

7,00

кг

1400

+

6

€ *

от

7,01

до

8,00

кг

2000

+

8

€ *

от

8,01

до

9,00

кг

2800

+

10

€ *

от

9,01

до

10,00

кг

3800

+

12

€ *

от

10,01

до

11,00

кг

5000

+

30

€ *

от

11,01

до

12,00

кг

8000

+

40

€ *

 

над

12,01

кг

12000

80

€ *

 

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна кошута над 2г. – 200 € .

Селекционен  отстрел:

             Приплод – 100 €

             до 2г.- 200

             от 2 до 4 г. с тегло на трофея до 4.00 кг – 350 €

След 30.10. може да се прави до 10 % отстъпка от отстрелната цена за трофейните животни.

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на заявения дивеч

          

      ДИВА СВИНЯ - SUS SCROFA L.

 

    А. ИНДИВИДУАЛЕН ЛОВ:

 Срок за ловуване: – мъжки - целогодишно

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби

 

* Забележка: за всеки следващ милиметър.

За отстреляна дива свиня до 1 год. - 70 € .За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 120€

За отстреляна женска над 2 гoд. - 700 €

За ранен и ненамерен глиган – 500 €.

За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.

От 01.05 до 31.08. може да се прави до 10 % отстъпка от отстрелните цени за трофейните животни.

 

    Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/:

 Срок за ловуване - от 1 октомври до втората неделя на месец януари.

Групов лов в ловни дворове към БИСД-от 1 октомври до последния ден на февруари.

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби

 

* Забележка: за всеки следващ милиметър.

За отстреляна дива свиня до 1 год. - 50 € . За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 100€

За отстреляна женска над 2 гoд. - 700 €.

При лов на гонка такса за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат

 

      СЪРНА - CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване: - мъжки  –  от 1май до 30 октомври

                            - женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври

 

Трофеят се заплаща на база теглото, измерено в грамове като за горната челюст се приспадат 90 гр.

 

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.

За трофей над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна сърна - 70€. За отстрелян приплод - 60 €

 

 

 

      ГЛУХАР-TETRAO UROGALLUS  L

Срок за ловуване:мъжки-от 15 април до 15май

За отстрелян глухар се заплаща 2000 €

За пропуснат изстрел се заплащат 300 €

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на заявения дивеч.

 

 

При спазване изискванията предвидени в Закона за биологичното разнообразие за следния вид:

 

     ДИВА КОЗА-RUPICARPA RUPICARPA L.

Срок за ловуване – мъжки-01.12 - 15.01.; 10.04 - 10.05; женски – 15.09 - 31.10.

Трофеят се заплаща на база международната точкова система CIC.

 

 

до

80,00

т

800

 

 

 

от

80,01

до

85,00

Т

950

+

50

€ *

от

85,01

до

90,00

Т

1200

+

60

€ *

от

90,01

до

95,00

т

1500

+

70

€ *

 от

95,01

до

100,00

Т

1850

+

80

€ *

 

над

100,01

т

2250

+

200

€ *

* Забележка: за всека следваща точка.

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел дивеч.

 

ІІ.  ДРЕБЕН ДИВЕЧ

 

1. ЗАЕК – LEPUS EUROPEUS/PALL/                                                 -  35  €

Срок за лолуване: от 1 октомври до 31 декември

2. НУТРИЯ –MIOCASTOR COYPUS MOL                                       - 15 €

Срок за ловуване: от 1 ноември до последния ден на февруари

3. ФАЗАН –PHASIANUS COLCHICUS/L/                                          - 12 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари

4. ДИВИ ПАТИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ                                           - 10 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

5. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА-ANAS ALBIFRONS/SCOP/       - 20 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

6. ЯРЕБИЦА –PERDIX PERDIX/L/                                                      - 20 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноември

Фермерно произведени от 1 октомври до 31 януари

7. КЕКЛИК –ALEKTORIS GRAECA CIPRIOTES                         - 15 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 ноеври

Фермерно произведени от 1 октомври до 31 януари

8. ГОРСКИ БЕКАС –SCOLOPAX RUSTICOLA/L/                          - 20 €

Срок за ловуване:от втората събота на август-до последния ден на февруари

9. ГРИВЕК –COLUMBA PALUMBUS/L/                                             - 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на август-до втората неделя  на февруари

10. ГУРГУЛИЦА – STREPTOPELIA TURTUR/L/                              - 3 €

Срок за ловуване:  от втората събота на август до 30 ноември

11. ПЪДПЪДЪЦИ –COTURNIX COTURNIX/L/                                   - 3 €

Срок за ловуване: от втората събота на август до 30 ноември

             12. ТОКАЧКА – NUMIDA MELEAGRIS L  -                                        -6 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари                                                                    

Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруар

13. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА –GALLINAGO GALLINAGO  -      3 €

Срок за ловуване:   от втората събота на август-до последния ден на февруари             14. ЧЕРНА ЛИСКА                                                                                      - 1 €

Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 януари

 15. СКОРЕЦ                                                                                                    - 1 €

Срок за ловуване: целогодишно

 

*Забележка: По договаряне може да се начисли до 10 % за ранен и ненамерен дивеч

 

IIІ. ХИЩНИЦИ

 1. ВЪЛК - CANIS LUPUS L                                                                        -  400 €

Срок за ловуване: целогодишно

2. ЛИСИЦА - VULPES VULPES                                                                 -     10  €

Срок за ловуване: целогодишно

 3. ЧАКАЛ - CANIS AUREUS L.                                                                 -     10 €

Срок за ловуване: целогодишно

 4. БЯЛКА - MARTES FOINA L.                                                                -     10 €

Срок за ловуване: целогодишно

 5. ЧЕРЕН ПОР - MUSTELA PUTORIOS L.                                             -     10 €

Срок за ловуване: целогодишно

        Забележка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

     

II. НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ ЗА ПРЕПАРИРАНЕ

1. ЗА ТРОФЕЙНИ ЖИВОТНИ                                                                   -  110 €                   2. ДРУГИ                                                                                          -  50 €

           Забележка: в цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.

 

III. ДИВЕЧОВО МЕСО

   1. За цяло животно с кожата, изкормено, без глава и крака:

1. Елени – 4 за кг.

2. Сърни – 4 за кг.

3. Диви свине – 1,5 за кг

   2. За цяло животно, изкормено, без глава и крака и одрано:

      1. Елени – 5 € за кг.

      2. Сърни – 5,5 € за кг.

      3. Диви свине – 2 € за кг

За трофейни животни през брачния период – 1,50 € за кг.

 

 

 

 

 

 РАЗДЕЛ  ВТОРИ - ЦЕНИ ЗА  ЛОВНИ  УСЛУГИ

 

1. Нощувка със закуска, съгласно категоризацията на ловната база:

    -  в ловен дом ”Кара тепе”  - двойна стая - 40 €, единична стая -30 €

                                                  

2. Храноден :

                                               обяд                                            -  30 €

                                           вечеря                                             -  30 €    

                                                                                                       60 €

В цената на хранодена се включена консумация на безалкохолни и топли напитки. Ниско и високо-алкохолните напитки се продават по утвърден ценоразпис от директора, поставен на видно място. В деня на пристигане и заминаване клиентите заплащат реално консумираните  обяд или вечеря.

Придружителите заплащат пълен размер на пансиона. За деца до 7 години, придружаващи ловците, не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената за нощувка и храна.

3. Ловен водач за един ден                                        -     70 €

4. Носач за един ден                                                   -     30 €

5. Цена за групов лов на дива свиня  с организация                                                   

за един ловец   дневно                                                 -   120 €

6. Моторно превозно средство дневно                    -      70 

    / с висока проходимост/

7. Фотолов - за един ден с водач                              -      40 €

8. Ловно куче за един ден.                                          -     30 €

9. Трансфер (място на пристигане – стопанство - място на отпътуване):

за микробус и лек автомобил -                               -        1,20 € за км., като се отчитат реално изминатите километри- пълен курс

10. Предоставяне на ловно оръжие с боеприпаси           -  50 € за един ден.

11. Боеприпаси за ловно оръжие – по утвърден ценоразпис от директора на ДП.

 

Посочените цени са в евро с включен ДДС.

Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

А/ Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност

Б/ Стопанисващите дивеча гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей /без глиган/. Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща

Г/ За ранен и ненамерен едър дивеч / освен при групов лов на дива свиня и индивидуален лов на глиган /, се заплаща 50% от стойността на цената на отстреляния дивеч / при трофейните според заявката /.

Д/ Преводачът, чужд контрагент или представител на фирмата-посредник, придружаващи ловеца/ловците заплаща:

  • за храноден – 40 лева с ДДС.
  • за нощувка – 30 лева с ДДС.

Ж/ Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне

З/ Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.

За лицата които ползват базите за ловен туризъм, дивеча и услугите за организиран ловен туризъм се допуска заплащане на комисионна в размер до 15% от договорените брутни цени.

Всички цени са в евро с включен ДДС

 

14.08.2015