Trigradsko_jdrelo_0353_GDstyles_head.jpg

Триградско ждрело

7 км пролом, издълбан от река Триградска в продължение на милиони години. Отвесни скали, високи от 180 до 350 м. Криволичещ покрай реката, тесен, асфалтиран път, на който не могат да се разминат две коли – затова всички карат бавно и се изчакват. Обрасли с дървета отвесни склонове и невероятна природа. 

Това е уникалното Триградско ждрело. Тръгнете ли през него, нямате друг избор освен да се движите бавно и да се наслаждавате на приумиците на природата, чак докато стигнете село Триград. Селище с красива природа и много възможности за забавление за туристите. 

Много от нашите гости минават по този маршрут и всички са щастливи, че са успели да разгледат тази защитена от закона местност.